Ubezpieczenie zdrowotne po 18 roku życia

Ubezpieczenie zdrowotne po 18 roku życia

ubezpieczenie po 18 roku życia 19-08-23 · Max

Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla każdego obywatela Polski. W przypadku osób powyżej 18 roku życia, które nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym przez pracodawcę, obowiązek ten spoczywa na nich samych. Proces zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego polega na złożeniu na wniosku ZUS ZCNA wraz z dokumentami potwierdzającymi tożsamość i inne dane w placówce ZUS lub poprzez elektroniczną platformę ePUAP. Należy pamiętać, że brak ubezpieczenia zdrowotnego może skutkować koniecznością samodzielnego pokrywania kosztów leczenia i opieki zdrowotnej.

Ubezpieczenie przy rodzicach

Młode osoby, które ukończyły 18 lat, ale nadal kontynuują edukację i są uzależnione finansowo od rodziców, mogą być ubezpieczone zdrowotnie razem z nimi. Warunkiem koniecznym jest jednak kontynuacja nauki w szkole średniej lub wyższej. Proces zgłoszenia takiej osoby do ubezpieczenia zdrowotnego polega na dostarczeniu do placówki ZUS lub poprzez ePUAP zaświadczenia o kontynuowaniu nauki, wraz z dowodem osobistym i innymi wymaganymi dokumentami. Osoba po 18 roku życia przestaje być ubezpieczona przy rodzicach, gdy kończy naukę, rozpoczyna pracę lub osiąga wiek 26 lat.


Loading...