Dopłaty do składek na ubezpieczenie zdrowotne

Czym są i komu przysługują dopłaty do składek na ubezpieczenie zdrowotne?

Ubezpieczenie zdrowotne jest potrącane każdego miesiąca z wynagrodzenia osoby pracującej. Dzieci i młodzież do 18. roku życia są do ubezpieczenia zgłaszane przez jedno z rodziców lub opiekunów. Po osiągnięciu pełnoletności, rodzice i opiekunowie mogą nadal zgłaszać do ubezpieczenia młodego i zdrowego dorosłego, jeśli ten nie pracuje (przez co nie podlega ubezpieczeniu w swoim zakładzie pracy) i równocześnie kontynuuje naukę, aż do 26. roku życia. W skrócie oznacza to, że do ukończenia 26. roku życia, obowiązek ubezpieczenia studenta spoczywa na rodzicach lub opiekunach.

Studenci, którzy ukończyli 26 lat i nie podlegają ubezpieczeniu w innym miejscu (nie pracują, nie są zgłoszeni do ubezpieczenia przez pracujących współmałżonków), mogą być ubezpieczeni przez uczelnię. Dotyczy to także tych studentów, którzy nie mają jeszcze 26 lat, ale okoliczności życiowe sprawiły, że nie ma kto ich ubezpieczyć (np. są sierotami, wychowankami domów dziecka, są repatriantami i posiadają Kartę Polaka, ale nie obywatelstwo).

Student, który spełnia powyższe wymogi, ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego z ramienia uczelni. Ponieważ wniosek do ZUSu nie jest przez szkołę wyższą przygotowywany automatycznie, student musi samodzielnie złożyć wniosek o ubezpieczenie.
Dopłaty do składek na ubezpieczenie zdrowotne stanowią jedną z form pośredniej pomocy finansowej studentom. 

Rola dopłat do składek na ubezpieczenie zdrowotne 

Dobry stan zdrowia to jedna z podstaw prawidłowego przebiegu procesu nauczania. Jest więc bardzo ważne, aby każdy student miał prawo do nieodpłatnej opieki medycznej, realizowanej przez NFZ w publicznych placówkach, takich jak przychodnie i szpitale.

Dopłaty do składek są bardzo ważnym narzędziem – pozwalają uczelni zatroszczyć się o tych słuchaczy, którzy z różnych powodów nie mogą być ubezpieczeni przez rodziców, opiekunów, pracodawców czy współmałżonków.

Zobacz inne propozycje zmian

Kredyty studenckie

Domy studenckie

Ulgi dla rodziców

Dopłaty do transportu publicznego

Renty rodzinne