Zapomogi

Czym są i komu przysługują zapomogi studenckie?

Zapomoga studencka to świadczenie, które może mieć różną postać, w zależności od potrzeb studenta.
Zapomoga to pomoc bezpośrednia (kwota jest przekazywana na konto) i bezzwrotna (student nie jest zobowiązany do jej zwrotu).

O zapomogę może się starać student, którego sytuacja finansowa uległa znacznemu pogorszeniu w trakcie roku akademickiego. Trudności mogą wynikać z choroby lub śmierci w rodzinie, utraty pracy przez studenta lub jego rodzica oraz z innych, nieprzewidzianych okoliczności, mogących utrudnić lub uniemożliwić kontynuowanie nauki.

Wniosek o zapomogę składa się zgodnie z wytycznymi konkretnej uczelni. To od niej zależy, czy decyzja będzie pozytywna, jaka będzie wysokość zapomogi oraz ewentualna dalsza pomoc studentowi.

Zapomoga jest przyznawana niezależnie od stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych i innych świadczeń cyklicznych, przysługujących studentowi z tytułu statusu majątkowego, stanu zdrowia czy osiągnięć naukowych.

Po wprowadzeniu reformy zapomogi nadal będą przyznawane na poziomie uczelnianym. Zapewnimy utrzymanie elastycznego reagowania na różne sytuacje życiowe. Jeśli taka nastąpi w Twoim życiu zapytaj swojej uczelni jaka pomoc Ci przysługuje.

Rola zapomogi dla studenta

Głównym zadaniem zapomogi jest wsparcie studenta w trudnym dla niego okresie życia, w trakcie kryzysu, w nieprzewidzianej sytuacji losowej mogącej zaważyć na losie jego edukacji.

Choć zapomoga może być formą wsparcia jednorazową lub cykliczną, to nie jest przewidziana świadczenie powtarzalne przez dłuższy czas. Przy trwałym pogorszeniu sytuacji finansowej czy utracie zdrowia, student powinien starać się o stypendium socjalne lub inną formę pomocy.

Zobacz inne propozycje zmian

Stypendia socjalne

Stypendia rektora
za wyniki w nauce

Stypendia od samorządu terytorialnego

Uczelniane stypendia motywacyjne

Stypendia dla osób niepełnosprawnych