Wysokość stypendium socjalnego. Jak ją poznać przed studiami?

Dla kandydata na studia i studenta ważną sprawą jest nie tylko to, czy może dostać stypendium, ale też ile będzie ono wynosić. W końcu to właśnie od wysokości otrzymywanej co miesiąc sumy zależy to, młodego człowieka stać będzie na samodzielne utrzymanie, czy będzie musiał prosić o pomoc rodziców lub podjąć pracę. Ile wynosi stypendium socjalne na studiach? Czy można tę kwotę jakoś zwiększyć? Skąd masz wiedzieć, jakie stypendium dostaniesz? W planowanej reformie stypendialnej wszystkie te informacje dostępne będą od ręki.

Stypendium socjalne – kwota nieznana

Obecny system przyznawania stypendiów socjalnych ma niestety sporo wad. Przede wszystkim zasady przyznawania stypendiów są skomplikowane. Dodatkowo każda uczelnia ma swoje procedury składania podań, ich rozpatrywania, wymagane dokumenty czy załączniki.

Dla studentów i kandydatów rodzi to poważne problemy. Nie zawsze są pewni, czy poprawnie wypełnili wnioski, czy dopełnili wszystkich wymaganych formalności. Co więcej nie zawsze wiedzą, jaka będzie suma stypendiów i jak można odwołać się od decyzji uczelni.

Student, który musi spędzić pierwsze kilka miesięcy roku akademickiego bez wypłaty stypendium, jest zmuszony do zwrócenia się o pomoc do rodziny lub szukania pracy. Przez takie problemy i brak informacji można zniechęcić się do podjęcia wymarzonych studiów… No bo jak tu planować przyszłość – wynająć pokój, zorganizować przeprowadzkę – kiedy nie wiadomo nawet, czy w ogóle będzie cię na to stać? Proponowana zmiana w systemie stypendialnym ma uprościć te kwestie i dać studentom możliwość zaangażowania w naukę i życie towarzyskie, bez ciągłego wypełniania papierków i dokumentów.

Wiesz z góry, ile wynosi stypendium socjalne

Dużym plusem proponowanej reformy jest automatyzacja całego procesu tak, by przebiegał możliwie szybko i sprawnie i sam analizował informacje o dochodach studenta i jego rodziny.

Wnioski o stypendium socjalne mają być składane przez stronę internetową, pod kierunkiem wirtualnego asystenta. To też duże ułatwienie, zwłaszcza że młodzi ludzie dużo lepiej poruszają się w internecie, niż w w tradycyjnych dokumentach.

Nie trzeba będzie też czekać miesiącami na decyzje uczelni – wszystko będzie odbywać się sprawnie i automatycznie.

Kolejny plus – o stypendium będzie można ubiegać się już od 1 sierpnia! Pozwoli to poznać jego przyszłą wysokość i podjąć decyzję, czy studia będą finansowo w zasięgu ręki, jeszcze przed początkiem roku akademickiego. Jest na to duża szansa, bo proponowana reforma systemu stypendialnego zakłada, że będzie na nie dużo więcej środków. Wzrost środków na wszystkie stypendia ma wynieść ponad 30%, przy czym zmniejszyć ma się pula na stypendia naukowe, a wzrosnąć na socjalne. Co to oznacza w liczbach? Że będzie dwa razy więcej środków na stypendia socjalne! Otrzyma je dużo więcej osób a ich wartość może wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt procent.

To oznacza potężną zmianę i ułatwienie dla wielu studentów i kandydatów na studia.

Wszystko po to, aby młody, zdolny człowiek nie był pozostawiony sam sobie i nie musiał rezygnować z dalszej edukacji wyłącznie z powodu braku środków finansowych.

Inne posty