Ulgi dla rodziców

Czym są i komu przysługują ulgi dla rodziców?

Studenci mogą otrzymywać pomoc bezpośrednio (na własne konto) lub pośrednio.
Ten drugi przypadek oznacza np. zwolnienie z części lub całości opłat za naukę i utrzymanie się na studiach.
Ulgi dla rodziców kierowane są nie do samych studentów, ale do osób, pod których opieką przebywają.

Bez wątpienia spora część odpowiedzialności finansowej za studiujące dziecko spoczywa na jego rodzicach. Proponowane zmiany mają zdjąć część ciężaru z rodziców, chociaż nadal studenci (zwłaszcza na studiach dziennych) będą w pewnej części polegać na swoich rodzinach.

W polskich systemie podatkowych przewidziane są ulgi dla rodziców studentów. Warunkiem jest, aby studiujące dziecko nie ukończyło 25. roku życia i w poprzednim roku rozliczeniowym nie uzyskało przychodów przekraczających pewien próg (w 2021 r. jest to 3089 zł na rękę). Oznacza to, że nieduże wpływy na konto studenta, np. z pracy dorywczej, wakacyjnej czy zlecenia, nie będą oznaczać, że rodzice tracą ulgę na studiujące dziecko.
Ulgę dla rodziców dzieci studiujących należy uwzględnić podczas wypełniania formularza PIT za poprzedni rok.

Rola ulg dla rodziców 

Ulga nie oznacza dodatkowego dochodu dla rodziców, nie spowoduje też, że dla samej ulgi rodzice zdecydują się pomóc finansowo dziecku. Pozwoli im za to zapłacić niższe podatki lub otrzymać ich zwrot.
Jest to też symbol, pokazujący, że państwo docenia rolę edukacji i studentów. Że poświęca część swoich wpływów z podatków, by ułatwić młodym ludziom zdobywanie wykształcenia.