Stypendia rektora za wyniki w nauce

Czym są i komu przysługują stypendia rektora?

Stypendia rektora, obok stypendiów socjalnych, to jedna z dwóch podstawowych form wspomagania finansowego studentów.
Są to świadczenie bezpośrednie i bezzwrotne – oznacza to, że student otrzymuje pieniądze wprost na konto i nie musi ich oddawać.

Wysokość stypendium rektora zależy od ustaleń władz uczelni. W konsultacjach powinien brać udział także samorząd studencki. Stypendium rektorskie jest ściśle powiązane z wynikami w nauce.

Przyznawane jest osobom, które osiągnęły najwyższą średnią, lub też wykazały się szczególnymi wynikami na różnych polach związanych nauką lub reprezentowaniem uczelni.

Średnia do stypendium naukowego jest ustalana najczęściej na bieżąco, z roku na rok, a nawet z semestru na semestr. Dlatego wniosek o stypendium rektora trzeba składać ponownie co określony czas, w zależności od wewnętrznych ustaleń uczelni. Również to, jak liczyć średnią do stypendium rektora zależy od konkretnej placówki.

Po wprowadzeniu reformy dalej uczelnia będzie odpowiadała za określanie warunków i przyznawanie stypendiów naukowych. To od Twoich wyników w nauce będzie zależało, czy otrzymasz dodatkowe środki. Pamiętaj żeby sprawdzić zasady przyznawania stypendiów naukowych obowiązującej na Twojej uczelni. W szczególności które z Twoich aktywności dodatkowych uczelnia uznaje i jakiego typu zaświadczenia potrzebujesz żeby starać

Rola stypendiów naukowych

Głównym zadaniem przyznawania stypendium rektorskiego jest motywowanie studentów do osiągania jak najwyższych wyników nauczania. Osiąga się to dzięki nagradzaniu najlepszych studentów dodatkowymi środkami finansowymi.
Stypendia naukowe mają być również formą wsparcia dla studentów, którzy poświęcą czas nauce, rezygnując np. z pracy, co powoduje spadek ich dochodów.

O wykorzystaniu stypendium rektorskiego student zadecyduje sam – może przeznaczyć środki na większy pokój, pomoce naukowe, ale także na dobrą zabawę. Może je odłożyć na wakacje albo zbierać na koncie aż do zakończenia studiów. Stypendium rektorskie to premia dla najlepszych a jego uzyskanie jest dla studenta powodem do dumy.

Zobacz inne propozycje zmian

Stypendia socjalne

Zapomogi

Stypendia od samorządu terytorialnego

Uczelniane stypendia motywacyjne

Stypendia dla osób niepełnosprawnych