Stypendium Rektora: która uczelnia oferuje najwyższe kwoty? Porównanie stawek

Stypendium rektorskie / naukowe - wysokość

stypendium rektorskie 05-08-23 · Max

Stypendium rektora to wsparcie finansowe dla studentów, którzy osiągnęli znaczące wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne lub sportowe. Dowiedz się, jakie są kryteria przyznawania, wysokość stypendium rektora i jak obliczyć średnią do stypendium rektora.

Wprowadzenie

Stypendium rektora to wsparcie finansowe przyznawane studentom, którzy wyróżnili się w dziedzinie nauki, osiągnięć artystycznych czy sportowych. Jest to forma docenienia i zachęty do dalszego rozwijania pasji i talentów. Stypendium rektora to doskonała forma wsparcia dla ambitnych i zdolnych studentów, którzy chcą kontynuować swoją drogę do sukcesu.

Kto może otrzymać stypendium rektora

Kryteria przyznawania stypendium rektora są zróżnicowane i zależą od regulaminu konkretnej uczelni. Jednak podstawowym warunkiem ubiegania się o to wsparcie jest uzyskanie wyróżniających wyników w nauce, a także osiągnięcia w dziedzinach naukowych, artystycznych lub sportowych. Osiągnięcia naukowe obejmują publikacje, udział w konferencjach i pracach badawczych, natomiast osiągnięcia sportowe i artystyczne obejmują uczestnictwo i zdobyte miejsca w ważnych zawodach, konkursach i festiwalach.

Warto zauważyć, że stypendium rektora nie przysługuje studentom, którzy studiują przez ponad 6 lat, co jest związane z tym, że programy nauczania są zwykle zaprojektowane na 3-5 lat nauki.

Stypendium rektora wysokość

Wysokość stypendium rektora różni się w zależności od uczelni i wyników osiągniętych przez studenta. Najważniejsze jest, aby student, który ma zamiar się o nie ubiegać, dokładnie zapoznał się z regulaminem przyznawania stypendium na swojej uczelni i dostosował do niego swoją aktywność.

Oto tabela prezentująca wysokość stypendium rektora na różnych uczelniach:

Uczelnia Kryterium / Procent uprawnionych w rankingu Kwota stypendium
UMCS Pierwsze 25% 1200 zł
Kolejne 25% 1000 zł
Kolejne 25% 700 zł
Ostatnie 25% 500 zł
UMK Toruń Wysokość stypendium rektora 1150 zł
Stypendium rektora dla studentów pierwszego roku 900 zł
UJ Kraków Standard 950 zł
Uniwersytet Łódzki Stypendium I stopnia – 60,001-200,00 1130 zł
Stypendium II stopnia – 50,000-60,000 1000 zł
Stypendium III stopnia – 40,001-49,999 950 zł
Politechnika Gdańska Uzyskane punkty wg kryterium II: 1-31 600 zł
Uzyskane punkty wg kryterium II: 32-47 750 zł
Uzyskane punkty wg kryterium II: 48-63 1000 zł
Uzyskane punkty wg kryterium II: 64-100 1200 zł
Uniwersytet Rzeszowski Standard 1200 zł
KUL Studenci I roku w roku egzaminu maturalnego (laureaci olimpiady itp.) 1550 zł
I przedział - 2% studentów 1550 zł
II przedział - 3% studentów 1300 zł
III przedział - 5% studentów 1050 zł

Stypendium naukowe UŚ i inne stypendia naukowe

Przykładem stypendium jest stypendium rektora Uniwersytetu Śląskiego (UŚ), które jest przyznawane na podstawie listy rankingowej. Kryteria przyznania obejmują średnią ocen (minimum 4,10 dla studentów pierwszego roku) oraz osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Rektor ustala corocznie procent studentów uprawnionych do stypendium (maks. 10%) oraz wysokość stypendium. Jest to przykład jednego z wielu stypendiów naukowych dostępnych dla studentów, które pozwalają na wsparcie finansowe i zachętę do dalszego rozwoju w wybranej dziedzinie.

Jak obliczyć średnią do stypendium rektora

Obliczenie średniej do stypendium rektora polega na zsumowaniu wszystkich uzyskanych ocen pomnożonych przez ich punkty ECTS i podzieleniu ich przez liczbę wszystkich punktów ECTS. Ważne jest uwzględnienie wszystkich ocen, zarówno tych z przedmiotów obowiązkowych, jak i tych, które są częścią zajęć dodatkowych. Warto zaznaczyć, że niektóre uczelnie mogą stosować dodatkowe kryteria, takie jak ważenie ocen z poszczególnych przedmiotów.

Proces składania wniosków o stypendium rektora

Proces ubiegania się o stypendium rektora zazwyczaj polega na złożeniu odpowiedniego wniosku w dziekanacie uczelni, w którym student studiuje. Warto pamiętać, że terminy składania wniosków i dokumenty wymagane podczas składania wniosku mogą się różnić w zależności od uczelni. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej uczelni lub bezpośrednio w dziekanacie.


Loading...