Renta po śmierci rodzica dla uczniów i studentów - kalkulator

Renta po śmierci rodzica - kalkulator, ile wynosi, do kiedy

renta po śmierci rodzica 23-08-23 · Max

Renta rodzinna po śmierci rodzica to wsparcie finansowe dla rodzin, które doznały straty jednego z rodziców i znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Jest to istotna forma pomocy, która ma na celu umożliwić rodzinie pokrycie bieżących wydatków życiowych po utracie dochodu rodzica.

Kto może ubiegać się o rentę po śmierci rodzica

Renta rodzinna jest przyznawana bliskim zmarłego, którzy spełniają określone warunki. Uprawnionymi do renty rodzinnej mogą być dzieci, małżonkowie i rodzice zmarłego. Jednak nie każdy ma automatycznie prawo do tego świadczenia. Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16. roku życia. W przypadku kontynuacji nauki – do ukończenia 25. roku życia.

Renta na dziecko po śmierci rodzica

Renta na dziecko jest przyznawana w przypadku śmierci jednego lub obu rodziców. Jest to wsparcie finansowe dla dzieci, które pozostały bez opieki jednego z rodziców i znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość renty na dziecko jest uzależniona od liczby uprawnionych członków rodziny i wynosi:

  • 85% świadczenia zmarłego, jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba;
  • 90% świadczenia zmarłego, jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby;
  • 95% świadczenia zmarłego, jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej.

Minimalna wysokość renty rodzinnej jest określona przez najniższą dopuszczalną kwotę tego świadczenia. W przypadku, gdy obliczona renta rodzinna okazuje się być niższa od tej minimalnej kwoty, całkowita suma renty dla wszystkich uprawnionych zostaje zwiększona do wartości najniższej renty rodzinnej.

Kalkulator renty rodzinnejRenta rodzinna dla studenta

Renta rodzinna jest przyznawana także studentom, którzy stracili jednego z rodziców. Świadczenie to przysługuje studentom do ukończenia 25. roku życia, o ile kontynuują naukę.

Jak ubiegać się o rentę po śmierci rodzica

Proces ubiegania się o rentę rodzinną po śmierci rodzica odbywa się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Aby uzyskać to świadczenie, konieczne jest złożenie wniosku oraz dostarczenie odpowiednich dokumentów, takich jak akt zgonu rodzica, dowody tożsamości uprawnionych czy dokumenty potwierdzające status edukacyjny dzieci.
Warto dodać, że renta rodzinna jest co roku podwyższana (waloryzowana), a w przypadku sierot zupełnych (gdy oboje rodzice nie żyją) można otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej.


Loading...