Kredyty studenckie

Czym są i komu przysługują kredyty studenckie?

Kredyty studenckie to zwrotna pomoc materialna. Oznacza to, że student może korzystać z przyznanych środków, ale musi je zwrócić w określonym terminie i na określonych zasadach.
Kredytów studenckich udziela aktualnie kilka instytucji finansowych. Proponowana reforma przewiduje zachęcenie większej grupy banków do uwzględnienia tej pozycji w swojej ofercie kredytowej.

O przyznanie kredytu może ubiegać się student do 30 roku życia (wcześniej było to 25 lat).
Może to być także osoba dopiero rozpoczynająca studia, po przedłożeniu zaświadczenie o zdobyciu indeksu. Pieniądze mogą przydać się jeszcze przed rozpoczęciem nauki, np. na zakup niezbędnego wyposażenia mieszkania czy pomocy naukowych.

Student korzysta z udzielonego kredytu zgodnie z własnymi upodobaniami, ale musi rozpocząć spłatę w ciągu dwóch lat od ukończenia studiów.
Do przyznania kredytu bierze się pod uwagę wielkość dochodu na osobę w rodzinie, podobnie jak w przypadku przyznawania stypendiów socjalnych. Pieniądze nie są przelewane na konto jednorazowo, ale w postaci comiesięcznych wpłat. Kwota przyznanego kredytu nie jest całkowicie dowolna – student ma do wyboru jedną z czterech transz, od 400 do 1000 zł. 

Rola kredytów studenckich

Zadaniem kredytów studenckich jest dodatkowe wsparcie budżetu studenta. Choć bank nie będzie sprawdzał, na co wydane zostały pieniądze, to jednak z założenia mają one służyć np. poprawie warunków mieszkaniowych czy też zostać przeznaczone na kwestie związane z nauką.

Kredyt studencki może stanowić pierwszy trening odpowiedzialności finansowej. Student ma rozpocząć spłatę nie bezpośrednio po zakończeniu nauki, ale w dwa lata od tego momentu, będzie więc musiał pamiętać, że najczęściej zobowiązanie obciąży już wyłącznie jego, nie rodziców. Dlatego też z tej formy pomocy należy korzystać w sposób przemyślany.

 

Zobacz inne propozycje zmian

Domy studenckie

Ulgi dla rodziców

Renty rodzinne

Dopłaty do transportu publicznego

Dopłaty do składek na ubezpieczenie zdrowotne