Dopłaty do transportu publicznego

Czym są i komu przysługują dopłaty do transportu publicznego?

Dopłaty do transportu publicznego stanowią jedną z podstawowych form wsparcia studentów. Jest to pomoc pośrednia – pieniądze nie trafiają na konto studenta, a ulga polega na niższych opłatach za bilety.

Ulgi obowiązują we wszystkich środkach transportu publicznego: autobusach, tramwajach, trolejbusach, metrze, pociągach. Ważne są na terenie całej Polski, niezależnie od miejsca zamieszkania studenta oraz od miasta, w którym znajduje się uczelnia. Różna może być natomiast wielkość zniżki. Ulgi przysługują studentom, którzy nie ukończyli 26. roku życia. Wiele prywatnych firm transportowych również wprowadziła zniżki w postaci biletów studenckich. Dzięki temu studenci mogą podróżować taniej niemal we wszystkich środkach komunikacji. 

Rola dopłat do transportu publicznego 

Zniżki na bilety mogą się wydawać mało istotnym punktem budżetu studenckiego. Jednakże warto zwrócić uwagę na ceny biletów w komunikacji publicznej, zwłaszcza w dużych miastach. Najczęściej są one dosyć wysokie.

Tymczasem studenci zobowiązani są do regularnego uczestnictwa w zajęciach, na które muszą jakoś dotrzeć. Nie ma przy tym większego znaczenia, czy mowa o słuchaczach studiów dziennych, czy zaocznych. Dopłaty do transportu publicznego stanowią w tej sytuacji wyraźne udogodnienie dla obu grup.
Dopłaty do biletów pozwalają pomóc osobom mieszkającym z dala z dala od dużych ośrodków akademickich. Umożliwiają także kontakt z rodziną i utrzymanie więzi z miejscowością pochodzenia. 

Zobacz inne propozycje zmian

Kredyty studenckie

Domy studenckie

Ulgi dla rodziców

Dopłaty do składek na ubezpieczenie zdrowotne

Renty rodzinne