Czas na reformę systemu stypendiów dla studentów

Czas na reformę systemu stypendiów dla studentów

Od antyku aż po początek ubiegłego wieku, nauka była przywilejem dla bogatych. Nawet dziś w krajach mniej rozwiniętych, nie wszyscy mogą sobie pozwolić na kształcenie dzieci. Dlaczego o tym piszemy? Ponieważ polskie ustawodawstwo...